شرایط همکاری فروش و خدمات

مجتمع صنعت آلتان آزمون با توجه به شرایط کاری اعلامی با کلیه افراد، موسسات، فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و مجریان و پیمانکاران مرتبط با موضوع درخواستی جهت همکاری به یکی از شیوه‌های ذیل همکاری می‌نماید.

در این نوع همکاری، درخواست کننده (همکار پروژه‌ای) با عقد قراردادی کوتاه مدت و موقت با مجتمع صنعت آلتان آزمون، ضمن انجام بازاریابی، مشتریان یا کارفرمایان خود جهت خرید و استفاده از  محصولات تولیدی شرکت ترغیب می‌نماید. در این شیوه همکاری، همکار پروژه‌ای صرفا بایستی برند شرکت (TopSUN/تاپسان) را در امر بازیابی و فروش معرفی نماید.

 • درصدهای همکاری، در این شیوه همکاری ۱۰ درصد از فروش محصولات گرمایشی با برند TopSUN خواهد بود.
 • در این شیوه همکاری، بنا به سیاست‌های شرکت مبنی بر قیمت یکسان محصولات در سراسر کشور، قیمت‌های اعلامی برای فروش محصولات، صرفا توسط مجتمع صنعت آلتان آزمون تعیین شده و همکار پروژه‌ای مجاز به فروش فقط طبق لیست قیمت‌های شرکت خواهد بود.
 • همزمان با عقد قرارداد همکاری مشترک (پروژه‌ای)، یک نمونه از محصولات تولیدی شرکت متناسب با نوع درخواست عاملیت (ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی و…) به همکار بصورت امانی تحویل  و هزینه مربوط به نمونه از همکار دریافت می‌گردد. در پایان قرارداد همکاری مشترک (پروژه‌ای)، همکار موظف به تحویل نمونه (یا نمونه‌های) امانی بصورت سالم و کامل به شرکت بوده و در مقابل هزینه مربوطه را دریافت نماید.
 • در صورت درخواست نمونه یا نمونه‌های اضافی، همکار بایستی نسبت به خرید نمونه‌های جدید اقدام نماید.

شرایط  اخذ همکاری پروژه‌ای

 • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای افراد حقیقی و یا اعضای هئیت مدیره شرکت)
 • داشتن حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط با زمینه مورد درخواست برای کسب عاملیت
 • دارا بودن فضاي کاري مناسب (مالکیت یا اجاره) در موقعيت تجاري یا اداری مطلوب شهر
 • تسلیم چک یا سفته به میزان ۱۵۰ میلیون ریال جهت اخذ شرایط همکاری مشترک (پروژه‌ای) – (شرط لازم)

تعهدات شرکت

 • اعطای سمت همکار شرکت به همکار
 • درج نام و آدرس همکار در وب سایت رسمی شرکت (بعنوان شرکت‌ها و مجموعه‌های همکار)
 • برگزاری رایگان کلاس‌های آموزش بازاریابی و فروش، در محل دفتر مرکزی شرکت
 • تامين کاتالوگ محصولات با فرمت عمومی
 • اعلام قیمت رسمی و یکسان در سراسر کشور

در این شیوه همکاری، درخواست کننده با عقد قرارداد ۳ – ۶ ماهه آزمایشی با مجتمع صنعت آلتان آزمون، امکان فعالیت در شهر محل و زمینه فعالیت تعریف‌شده را صرفا بعنوان عامل فروش شرکت خواهند داشت. پس از گذشت، دوره آزمایشی، به هیچ عنوان امکان تمدید قرارداد آزمایشی فراهم نبوده و عامل فروش، در صورت داشتن شرایط قابل احراز، بایستی قرارداد جدید عاملیت فروش رسمی یا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش را منعقد نماید.

 • در این شیوه، عامل، فقط قادر به انجام امور بازاریابی و فروش محصولات را در محدوده و زمینه فعالیت تعریف‌شده داشته و به هیچ عنوان نمی‌تواند در امور فنی محصولات، از قبیل؛ نصب، تست، تحویل و خدمات پس از فروش فعالیتی داشته باشد.
 • درصدهای همکاری، در رنج ۱۰ – ۱۲ درصد از فروش محصولات گرمایشی با برند TopSUN خواهد بود که درصد پایه ۱۰ درصد بوده و برحسب قرارداد منعقده برحسب افزایش پله‌های فروش، تا ۱۲ درصد قابل افزایش می‌باشد.
 • قیمت‌های اعلامی برای فروش محصولات، صرفا توسط مجتمع صنعت آلتان آزمون تعیین شده و عامل مجاز به فروش فقط طبق لیست قیمت‌های شرکت خواهد بود.
 • بصورت عمومی، درخواست اولیه همکاری با مجتمع صنعت آلتان آزمون، صرفا عاملیت فروش آزمایشی خواهد بود. این در حالی است که در صورت اعلام درخواست‌کننده عاملیت با نظر و تصمیم شرکت امکان آغاز کار بصورت عاملیت فروش رسمی ویا نمایندگی در صورت کسب شرایط لازم را خواهد داشت.
 • همزمان با عقد قرارداد عاملیت فروش آزمایشی، یک نمونه از محصولات تولیدی شرکت متناسب با نوع درخواست عاملیت (ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی و…) به عامل فروش بصورت امانی تحویل می‌گردد که در انتهای قرارداد، عامل فروش موظف به بازگشت نمونه‌ (یا نمونه‌های) امانی بصورت سالم و کامل به شرکت می‌باشد.
 • در صورت درخواست نمونه یا نمونه‌های اضافی، عامل بایستی نسبت به خرید نمونه‌های جدید اقدام نماید.
 • در عاملیت فروش آزمایشی، بصورت همزمان چندین عامل فروش امکان فعالیت مستقل در محدوده جغزافیایی، زمینه‌ فعالیت و زمان یکسان را خواهند داشت. پس از بررسی گزارشات ارسالی از سوی عاملیت فروش و با نظر شرکت، پس از طی دوره آزمایشی، صرفا یکی از عاملیت فروش آزمایشی امکان تبدیل به عامل فروش رسمی مادر یا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش را خواهد داشت و سایر عاملین فروش آزمایشی در صورت ادامه فعالیت، بعنوان عامل فروش زیر مجموعه عامل فروش رسمی مادر یا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش فعالیت خواهند داشت.

شرایط  اخذ عاملیت

 • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای افراد حقیقی و یا اعضای هئیت مدیره شرکت)
 • داشتن حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط با زمینه مورد درخواست برای کسب عاملیت
 • دارا بودن فضاي کاري مناسب (مالکیت یا اجاره) در موقعيت تجاري یا اداری مطلوب شهر
 • تسلیم چک یا سفته به میزان ۳۰۰ میلیون ریال جهت اخذ شرایط عاملیت آزمایشی (شرط لازم)

تعهدات شرکت

 • اعطای عاملیت آزمایشی به عاملیت فروش
 • درج نام و آدرس عامل فروش در وب سایت رسمی شرکت (بعنوان همکاران فروش)
 • برگزاری رایگان کلاس‌های آموزش بازاریابی و فروش، در محل دفتر مرکزی شرکت
 • تامين کاتالوگ محصولات با فرمت عمومی
 • اعلام قیمت رسمی و یکسان در سراسر کشور
 • ارجاع مشتريان محلي به عاملیت فروش
 • افزايش پورسانت در صورت عبور از مرز فروش موردنظر شرکت (طبق قرارداد منعقده)

در این شیوه همکاری، درخواست کننده با عقد قرارداد حداقل یکساله با مجتمع صنعت آلتان آزمون، امکان فعالیت در شهر محل و زمینه فعالیت تعریف‌شده را صرفا بعنوان عامل فروش شرکت خواهند داشت. در این شیوه، در صورت صلاحدید شرکت و داشتن شرایط توسط عامل، امکان فعالیت فنی محدود در محل و زمینه تعریف‌شده پس از کسب اجازه مکتوب از شرکت فراهم خواهد بود.

 • در این شیوه، عامل فروش می‌تواند همکاران پروژه‌ای و عاملین فروش آزمایشی را در محدوده جغرافیایی و زمینه فعالیت تعریف‌شده خود تحت پوشش قرار داده و نسبت به فعالیت آنها نظارت نماید.
 • درصدهای همکاری، در رنج ۱۲ – ۱۵ درصد از فروش محصولات گرمایشی با برند TopSUN خواهد بود که درصد پایه ۱۲ درصد بوده و برحسب قرارداد منعقده برحسب افزایش پله‌های فروش، تا ۱۵ درصد قابل افزایش می‌باشد.
 • در صورت نظارت عامل فروش رسمی بر فعالیت بازاریابی و فروش؛ همکاران پروژه‌ای و عاملین فروش آزمایشی، عامل فروش تا سقف ۳ درصد، کارمزد مربوطه را علاوه بر درصد همکاری تعریف شده خود از طرف شرکت دریافت خواهد نمود و رنج درصد همکاری عامل به رنج ۱۵ – ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
 • در صورت انجام امور نصب توسط تیم نصب عامل (همکاری خدمات)، عامل موظف به  دریافت گواهی تایید لازم از شرکت می‌باشد.
 • درصدهای همکاری خدمات در رنج ۱۵ – ۳۵ درصد از درصد نصب تعریف شده در فاکتور فروش شرکت خواهد بود.
 • قیمت‌های اعلامی برای فروش محصولات، صرفا توسط مجتمع صنعت آلتان آزمون تعیین شده و عامل مجاز به فروش طبق لیست قیمت‌های شرکت خواهد بود.
 • همزمان با عقد قرارداد عاملیت فروش رسمی، یک نمونه از محصولات تولیدی شرکت متناسب با نوع درخواست عاملیت (ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی و…) به عامل فروش بصورت امانی تحویل می‌گردد که در انتهای قرارداد؛ عامل فروش موظف به بازگشت نمونه‌ (یا نمونه‌های) امانی بصورت سالم و کامل به شرکت می‌باشد.
 • در صورت درخواست نمونه یا نمونه‌های اضافی، عامل بایستی نسبت به خرید نمونه‌های جدید اقدام نماید.

مزایای عاملیت

 • مشارکت در تبليغات و نمایشگاه‌های محلي
 • ارجاع مشتريان محلي به عامل
 • پاداش ويژه سالانه برای عاملین فعال
 • افزايش پورسانت در صورت عبور از مرز فروش مورد نظر شرکت

شرایط اخذ عاملیت

 • داشتن شرکت ثبت‌شده ویا فروشگاه دایر با پروانه کسب معتبر مرتبط با زمینه مورد درخواست فعالیت
 • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای افراد حقیقی سهامدار و یا اعضای هئیت مدیره شرکت)
 • ارائه گواهی عدم سوپیشینه برای مدیرعامل شرکت ویا مدیر فروشگاه
 • داشتن حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط با زمینه مورد درخواست فعالیت
 • دارا بودن فضاي کاري مناسب (مالکیت یا اجاره) در موقعيت تجاري یا اداری مطلوب شهر
 • تسلیم چک یا سفته به میزان ۵۰۰ میلیون ریال جهت اخذ شرایط عاملیت رسمی (شرط لازم)
 • امکان خرید اولیه حداقل ۳۰۰ میلیون ریال جهت اخذ عاملیت رسمی
 • امکان جذب پرسنل بازاریاب، فروش و … مطابق نظر شرکت (در صورت نیاز)
 • توانایی حضور در نمایشگاه‌های محلی مرتبط با ساختمان، تاسیسات، انرژی و دکوراسیون داخلی
 • توانایی انجام تبلیغات مختلف محلی شامل تلویزیون محلی، روزنامه یا مجلات محلی، بیلبورد و پوستر و …
 • توانایی ارائه طرح و برنامه مدون فروش و حداقل فروش تضمینی ویا پیش خرید (تقدیم چک تضمین فروش)
 • توانایی پرداخت هزینه رفت و آمد و تامین محل اقامت تیم ارزیاب شرکت در صورت نیاز و صلاحدید شرکت
 • کسب حداقل فروش اعلامی از سوی شرکت

تعهدات شرکت

 • اعطای عاملیت رسمی به عاملیت فروش
 • درج نام و آدرس عامل فروش در وب سایت رسمی شرکت (بعنوان همکاران فروش)
 • برگزاری رایگان کلاس‌های آموزش بازاریابی و فروش، در محل دفتر مرکزی شرکت
 • تامين کاتالوگ محصولات با فرمت عمومی
 • تامين ۴۰ درصد از هزينه‌هاي شرکت در نمايشگاه‌ها و تبلیغات محلي (که فقط به منظور معرفي محصولات ‏شرکت باشند)
 • اعلام قیمت رسمی و یکسان در سراسر کشور
 • عدم اعطای همزمان عاملیت فروش رسمی (در محدوده جغرافیایی، زمینه‌ فعالیت و زمان یکسان)

در این شیوه همکاری، درخواست کننده نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش؛ با عقد قرارداد حداقل ۳ ساله با مجتمع صنعت آلتان آزمون، امکان فعالیت در شهر محل فعالیت و منطقه و استان مربوطه بوده و در صورتی که به عنوان نماینده فروش و خدمات پس از فروش شرکت تعیین گردد؛ تنها نمایندگی فروش مجتمع صنعت آلتان آزمون در محل و زمینه فعالیت تعیین شده خواهد بود. پس از کسب نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش، امکان فعالیت در کلیه امور بازاریابی و فروش و امور فنی بر عهده نماینده خواهد بود.

 • نماینده فروش و خدمات پس از فروش، بایستی قبل از شروع فعالیت در محدوده جغرافیایی و زمینه فعالیت تعریف‌شده، حداقل ۳ عامل فروش رسمی ویا آزمایشی، ۱۰ نفر بازیاب فروش و ۵ نفر همکار نصب و خدمات را به شرکت معرفی نماید.
 • نماینده فروش و خدمات پس از فروش، مجاز به گزینش و استخدام نفرات بازاریاب، کارشناس فروش، نصاب و عاملین فروش در محدوده جغرافیایی و زمینه فعالیت تعریف‌شده خواهد بود.
 • نماینده فروش و خدمات پس از فروش، می‌تواند همکاران پروژه‌ای، عاملین فروش آزمایشی و رسمی و همکاران نصب و خدمات را در محدوده جغرافیایی و زمینه فعالیت تعریف‌شده خود تحت پوشش قرار داده و نسبت به فعالیت آنها نظارت نماید.
 • درصدهای همکاری، در رنج ۱۵ – ۲۷ درصد از فروش محصولات گرمایشی با برند TopSUN خواهد بود که درصد پایه ۱۵ درصد بوده و برحسب قرارداد منعقده برحسب افزایش پله‌های فروش، تا ۲۷ درصد قابل افزایش می‌باشد.
 • در صورت نظارت عامل فروش رسمی بر فعالیت بازاریابی و فروش؛ همکاران پروژه‌ای و عاملین فروش آزمایشی و رسمی، عامل فروش تا سقف ۳ درصد، کارمزد مربوطه را علاوه بر درصد همکاری تعریف شده خود از طرف شرکت دریافت خواهد نمود و رنج درصد همکاری عامل به رنج ۱۸ – ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
 • در صورت انجام امور نصب توسط تیم نصب عامل (همکاری خدمات)، عامل موظف به دریافت گواهی تایید لازم از شرکت می‌باشد.
 • درصدهای همکاری خدمات در رنج ۱۵ – ۵۰ درصد از درصد نصب تعریف شده در فاکتور فروش شرکت خواهد بود.
 • قیمت‌های اعلامی برای فروش محصولات، صرفا توسط مجتمع صنعت آلتان آزمون تعیین شده و نماینده مجاز به فروش طبق لیست قیمت‌های شرکت خواهد بود.
 • همزمان با عقد قرارداد نماینده فروش و خدمات پس از فروش، یک نمونه از محصولات تولیدی شرکت متناسب با نوع درخواست نمایندگی (ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی و…) به نماینده فروش بصورت امانی تحویل می‌گردد که در انتهای قرارداد؛ عامل فروش موظف به بازگشت نمونه‌ (یا نمونه‌های) امانی بصورت سالم و کامل به شرکت می‌باشد.
 • لازم به ذکر است تامین نمونه برای هریک از عاملین فروش آزمایشی و رسمی و همکاران پروژه‌ای زیرمجموعه نمایندگی فروش بر عهده شرکت می باشد و همزمان با عقد قرارداد عامل فروش یا همکار پروژه‌ای با نمایندگی، به ازای هر قرارداد یک نمونه از محصولات تولیدی شرکت متناسب با نوع درخواست عاملیت یا همکار پروژه‌ای (ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی و…) به نماینده فروش بصورت امانی تحویل می‌گردد که در انتهای قرارداد؛ نماینده فروش موظف به تحویل نمونه‌ (یا نمونه‌های) امانی از عامل فروش یا همکار پروژه‌ای و بازگشت آنها بصورت سالم و کامل به شرکت می‌باشد.
 • در صورت درخواست نمونه یا نمونه‌های اضافی، نماینده یا زیرمجموعه وی، بایستی نسبت به خرید نمونه‌های جدید اقدام نماید.

مزایای نمایندگی

 • مشارکت در تبليغات محلي
 • ارجاع مشتريان محلي به نماینده
 • امکان گزینش عامل/عاملین فروش توسط نماینده
 • ارجاع درخواست‌کنندگان عاملیت فروش به نماینده جهت عقد قرارداد مستقل با هریک
 • پاداش ويژه سالانه برای نمایندگان فعال
 • افزايش پورسانت در صورت عبور از مرز فروش مورد نظر شرکت
 • پرداخت هزینه‌های جداگانه امور فنی محوله طبق توافقات اولیه

شرایط اخذ نمایندگی

 • داشتن شرکت ثبت‌شده ویا فروشگاه دایر با پروانه کسب معتبر مرتبط با زمینه مورد درخواست فعالیت
 • استشهادنامه محلی حسن امانت داری، و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سـوءپیشینه
 • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای افراد حقیقی و یا اعضای هئیت مدیره شرکت)
 • داشتن حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط با زمینه مورد درخواست فعالیت
 • دارا بودن فضاي کاري مناسب در موقعيت تجاري یا اداری مطلوب شهر (مورد تایید کارشناس ارسالی شرکت)
 • تسلیم چک یا سفته به میزان ۷۰۰ میلیون ریال جهت اخذ شرایط نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش (شرط لازم)
 • امکان خرید اولیه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال برای اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
 • عدم اشتغال به مشاغل دیگر اعم از دولتی، خصوصی و غیره
 • امکان جذب پرسنل بازاریاب، فنی، نصاب و … مطابق نظر شرکت
 • توانایی حضور در نمایشگاه‌های محلی مرتبط با ساختمان، تاسیسات، انرژی و دکوراسیون داخلی
 • توانایی انجام تبلیغات مختلف محلی شامل تلویزیون محلی، روزنامه یا مجلات محلی، بیلبورد و پوستر و …
 • توانایی تجهیز دفترکار، فروشگاه مطابق استاندارد مورد نظر شرکت
 • توانایی ارائه طرح و برنامه مدون فروش و حداقل فروش تضمینی ویا پیش خرید (تقدیم چک تضمین فروش)
 • توانایی پرداخت هزینه رفت و آمد و تامین محل اقامت تیم ارزیاب شرکت در صورت نیاز
 • کسب حداقل فروش اعلامی از سوی شرکت

تعهدات شرکت

 • اعطای عاملیت رسمی به عاملیت فروش
 • درج نام و آدرس عامل فروش در وب سایت رسمی شرکت
 • برگزاری رایگان کلاس‌های آموزش بازاریابی و فروش، در محل دفتر مرکزی شرکت
 • تامين کاتالوگ محصولات با فرمت عمومی
 • تامين ۴۵ درصد از هزينه‌هاي شرکت در نمايشگاه‌ها و تبلیغات محلي (که فقط به منظور معرفي محصولات ‏شرکت باشند)
 • اعلام قیمت رسمی و یکسان در سراسر کشور
 • عدم اعطای همزمان نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش (در محدوده جغرافیایی، زمینه‌ فعالیت و زمان یکسان)

در این نوع همکاری، شرایط مورد توافق طرفین و متناسب با حجم خرید و چگونگی قرارداد تعیین و مورد توافق خواهد بود.

در صورتی فرد یا گروهی تمایل به همکاری بعنوان همکار خدمات با مجتمع صنعت آلتان آزمون داشته باشد، طی قرارداد همکاری خدمات نصب و خدمات پس از فروش، فعالیت خواهد نمود. از اینرو، جهت همکاری، بایستی شایستگی‌های لازم و کافی مورد تایید شرکت را کسب نماید.

متناسب با نوع کارکرد و زمینه فعالیت، شرایط مختلفی برای همکار خدمات فراهم می‌باشد.

مدارک لازم جهت همکاری با مجتمع صنعت آلتان آزمون

مدارک عمومی:

 • فرم تکمیل شده درخواست همکاری؛ عاملیت و نمایندگی
 • ارائه تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت) تمامی سهامداران فروشگاه یا شرکت
 • اجاره نامه رسمی یا سند مالکیت محل فروشگاه یا دفتر
 • جواز کسب محل فروشگاه ویا اظهارنامه، اساسنامه، آخرین تغییرات و روزنامه رسمی شرکت

مدارک اختصاصی:

 • تصویر چک صیادی معتبر ویا سفته‌ مطابق با مبلغ اعلامی متناسب با نوع درخواست همکاری (پس از استعلام بانکی چک، شرایط پذیرش اعلام می‌گردد)
 • ارائه گواهی عدم سوپیشینه برای مدیرعامل شرکت ویا مدیر فروشگاه
 • نامه مکتوب به مدیر امور نمایندگی‌های مجتمع صنعت آلتان آزمون و اعلام آمادگی جهت عقد قرارداد
 • نامه مکتوب رضایت تمامی سهامداران فروشگاه و یا شرکت (جهت همکاری با مجتمع صنعت آلتان آزمون)
 • اعلام مکتوب افراد شاغل زیرمجموعه و ارائه موارد ذیل؛ برای هریک از افراد شاغل:

          (کارت ملی، شناسنامه، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، محل سکونت، میزان تحصیلات و رزومه کاری)

 • نامه مکتوب ارائه طرح و برنامه مدون فروش و حداقل فروش تضمینی ویا پیش خرید و آمادگی ارائه چک تضمین فروش معتبر (صرفا برای عاملیت رسمی و نمایندگی فروش)
 • نامه مکتوب اعلام آمادگی جذب پرسنل بازاریاب، فروش و … و همچنین حضور در نمایشگاه‌های محلی مرتبط با زمینه‌های فعالیت مطابق نظر مجتمع صنعت آلتان آزمون (صرفا برای عاملیت رسمی و نمایندگی فروش)
 • نامه مکتوب به مدیر امور نمایندگی‌های مجتمع صنعت آلتان آزمون و اعلام توانایی تجهیز فروشگاه ویا دفترکار مطابق استاندارد موردنظر شرکت (صرفا برای نمایندگی فروش)

دانلود شرایط همکاری فروش و خدمات:

در صورت تمایل به مطالعه دقیق‌تر شرایط همکاری، می‌تواند فایل مربوط به شرایط همکاری فروش و خدمات را دانلود نمایید.


لطفا پس از مطالعه کامل شرایط مربوط به هریک از انواع همکاری فروش با مجتمع صنعت آلتان آزمون، به قسمت شبکه فروش و خدمات / فرم همکاری فروش و خدمات مراجعه بفرمایید و یا اینجا کلیک نمایید.

واتساپ چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
تماس سریع : 09120198229