تاییدیه‌ها و گواهینامه‌ها

تاییدیه‌ها و گواهینامه‌ها

تاییدیه‌ها و گواهینامه‌ها:

با توجه به تنوع کارکردی محصولات تولیدی مجتمع صنعت آلتان آزمون، انواع مختلف تاییدیه‌، گزارشات فنی، گواهینامه‌ و تقدیرنامه‌های اهدایی به مجموعه در این صفحه قرار گرفته و به مرور بروزرسانی می‌گردد.

برخی از تاییدیه‌های کاری

برخی از لوح‌های تقدیر

برخی از گزارشات فنی

سایر تاییدیه‌ها:

برخی از تاییدیه‌ها که مربوط به ثبت اختراع، ثبت شرکت، مجوزهای تاسیس، ثبت برند و … به مرور و برحسب نیاز به روزرسانی شده و در دسترس قرار خواهند گرفت.

درخواست مشتری:

در صورتی که مشتری برحسب نیاز خاص و در سفارشات عمده، نیازمند به گواهینامه یا تاییدیه خاصی داشته باشد  قابل دریافت از جانب مجموعه آلتان می‌باشد.

واتساپ چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
تماس سریع : 09120198229