گرمایش رستورانی و تجهیزات آشپزخانه

گرمایش از کف آلاچیق

(مجهز به کلید عملکرد اپراتوری)


ارومیه – سال ۹۵ و ۹۸

تجهیز  باکس حمل غذا به هیتر

(نصب به باتری موتور)


تهران – سال ۹۶

تجهیز  باکس حمل غذا به هیتر

(نصب به باتری موتور)


تهران – سال ۹۶

گرمایش از کف آلاچیق

(مجهز به کنترلر دما)


تهران – سال ۹۷

گرمایش کرسی و کف اتاقی

(مجهز به کنترلر دما)


رودبنه (لاهیجان) – سال ۹۶ و ۹۸

گرمایش از کف تخت

(مجهز به کنترلر دما)


تهران – سال ۹۷

گرمایش از کف آلاچیق

(مجهز به کنترلر دما)


ارومیه – سال ۹۵ و ۹۸

مطالب مرتبط
واتساپ چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
تماس سریع : 09120198229