تصاویر عمودی با موضوع | انتزاعی

انتخاب از تصاویر پیشنهادی:

با توجه به تصاویر پیشنهادی ارائه شده، تصویر مورد نظر خود را انتخاب و کد مربوطه به آن را که در قسمت پایین هر تصویر درج شده را یادداشت نمایید. سپس در پروسه تکمیل خرید، در قسمت مربوطه کد تصویر مربوطه را عینا مشابه کد یادداشتی درج نمایید.

در صورتی که از بین تصاویر پیشنهادی تصویری را انتخاب ننمودید، می‌توانید در قسمت پایین قسمت تصاویر پیشنهادی، در فرم مربوطه ضمن درج توضیحات، فایل تصویر خود را در محل مربوطه آپلود نمایید.
لازم به ذکر است پس از آپلود و ارسال تصویر سفارشی موردنظر، فایل موردنظر توسط همکاران آلتان بررسی و چگونگی قابلیت چاپ اطلاع‌رسانی می‌گردد.

انتخاب از تصاویر پیشنهادی:

با توجه به تصاویر پیشنهادی ارائه شده، تصویر مورد نظر خود را انتخاب و کد مربوطه به آن را که در قسمت پایین هر تصویر درج شده را یادداشت نمایید. پس از تایید نهایی خرید مربوط به پنل‌های گرم‌شونده، با مراجعه به انتخاب طرح پنل‌های گرم‌شونده (منوی فروشگاه) کد طرح موردنظر خود را در فرم موجود درج نمایید.

عدم انتخاب از تصاویر پیشنهادی:

در صورتی که از مجموعه تصاویر پیشنهادی، تصویر یا طرح موردنظر خود را انتخاب نکردید، از طریق انتخاب طرح پنل‌های گرم‌شونده می‌توانید تصویر مورد نظر سفارشی را در فرم مربوطه آپلود نمایید.

نکته: در صورتی که برای تصویر مورد نظر سفارشی، نیاز به جستجو در اینترنت دارید، پیشنهاد می‌کنیم با اجرای فیلتر شکن به سایت www.shutterstock.com مراجعه نمایید و تصویر یا تصاویر خود را در سایت شاتراستاک جستجو نمایید و کد مربوطه به تصویر سفارشی انتخابی خود در سایت مذکور ویا تصویر آن را از طریق فرم موجود در انتخاب طرح پنل‌های گرم‌شونده به همکاران آلتان اعلام دارید.

لازم به ذکر است پس از آپلود و ارسال تصویر سفارشی موردنظر، فایل موردنظر توسط همکاران آلتان بررسی و چگونگی قابلیت چاپ اطلاع‌رسانی می‌گردد.

چگونگی انتخاب تصویر یا طیف رنگی

انتخاب از طرح‌های پیشنهادی:

با توجه به تصاویر و طیف‌های رنگی پیشنهادی ارائه شده، تصویر یا رنگ موردنظر چاپی خود را انتخاب و کد مربوطه به آن تصویر یا رنگ را که در قسمت پایین هر تصویر درج شده را یادداشت نمایید. پس از تایید نهایی خرید مربوط به پنل‌های گرم‌شونده، با مراجعه به تصاویر و طیف‌های رنگی پیشنهادی (منوی پروژه‌ها و گالری تصاویر | طرح‌های محصولات دکوراتیو) کد طرح موردنظر خود را در فرم موجود درج نمایید.

سفارش طرح دلخواه:

در صورتی که از مجموعه طرح‌های پیشنهادی، تصویر یا طرح موردنظر خود را انتخاب نکردید، از طریق سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه می‌توانید تصویر یا طرح مورد نظر سفارشی را در فرم مربوطه آپلود نمایید.

روش اول | انتخاب طرح خاص سفارشی:
در صورتی که برای تصویر مورد نظر سفارشی، نیاز به جستجو در اینترنت دارید، پیشنهاد می‌کنیم با اجرای ف.ی.ل.ت.ر ش.ک.ن به سایت شاتراستاک مراجعه نمایید و تصاویر خود را در سایت شاتراستاک جستجو نمایید و کد مربوطه به تصویر سفارشی انتخابی خود در سایت مذکور ویا تصویر آن را از طریق فرم موجود در سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه به همکاران آلتان اعلام دارید.

روش دوم | ثبت تصویر یا رنگ دلخواه (خانوادگی، کاری و…):

در صورتی که قصد چاپ تصویر یا طرح خاصی دلخواه مثل عکس فرزندان، خانوادگی، شغلی، پروژه‌ خاص و… را دارید که ممکن است توسط خودتان یا فرد دیگری عکاسی شده باشد. می‌توانید از سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه تصویر یا طرح خاص خود را به همکاران آلتان اعلام دارید.


* پس از آپلود و ارسال تصویر سفارشی موردنظر، فایل موردنظر توسط همکاران آلتان بررسی و چگونگی قابلیت چاپ اطلاع‌رسانی می‌گردد.

تصاویر عمودی با موضوع | انتزاعی

SN - T - 01

کد: SN - T - 01

کد: SN - T - 02

SN - T - 03

کد: SN - T - 03

SN - T - 04

کد: SN - T - 04

SN - T - 05

کد: SN - T - 05

SN - T - 06

کد: SN - T - 06

کد: SN - T - 06

SN - T - 08

کد: SN - T - 08

SN - T - 09

کد: SN - T - 09

کد: SN - T - 10

SN - T - 11

کد: SN - T - 11

SN - T - 12

کد: SN - T - 12

SN - T - 13

کد: SN - T - 13

SN - T - 14

کد: SN - T - 14

SN - T - 15

کد: SN - T - 15

SN - T - 16

کد: SN - T - 16

کد: SN - T - 17

کد: SN - T - 18

کد: SN - T - 19

کد: SN - T - 20

کد: SN - T - 21

کد: SN - T - 22

کد: SN - T - 23

کد: SN - T - 24

کد: SN - T - 25

کد: SN - T - 26

کد: SN - T - 27

کد: SN - T - 28

کد: SN - T - 29

کد: SN - T - 30

کد: SN - T - 31

کد: SN - T - 32

واتساپ چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
تماس سریع : 09120198229