تصاویر افقی با موضوع | وسایل نقلیه

چگونگی انتخاب تصویر یا طیف رنگی

انتخاب از طرح‌های پیشنهادی:

با توجه به تصاویر و طیف‌های رنگی پیشنهادی ارائه شده، تصویر یا رنگ موردنظر چاپی خود را انتخاب و کد مربوطه به آن تصویر یا رنگ را که در قسمت پایین هر تصویر درج شده را یادداشت نمایید. پس از تایید نهایی خرید مربوط به پنل‌های گرم‌شونده، با مراجعه به تصاویر و طیف‌های رنگی پیشنهادی (منوی پروژه‌ها و گالری تصاویر | طرح‌های محصولات دکوراتیو) کد طرح موردنظر خود را در فرم موجود درج نمایید.

سفارش طرح دلخواه:

در صورتی که از مجموعه طرح‌های پیشنهادی، تصویر یا طرح موردنظر خود را انتخاب نکردید، از طریق سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه می‌توانید تصویر یا طرح مورد نظر سفارشی را در فرم مربوطه آپلود نمایید.

روش اول | انتخاب طرح خاص سفارشی:
در صورتی که برای تصویر مورد نظر سفارشی، نیاز به جستجو در اینترنت دارید، پیشنهاد می‌کنیم با اجرای ف.ی.ل.ت.ر ش.ک.ن به سایت شاتراستاک مراجعه نمایید و تصاویر خود را در سایت شاتراستاک جستجو نمایید و کد مربوطه به تصویر سفارشی انتخابی خود در سایت مذکور ویا تصویر آن را از طریق فرم موجود در سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه به همکاران آلتان اعلام دارید.

روش دوم | ثبت تصویر یا رنگ دلخواه (خانوادگی، کاری و…):

در صورتی که قصد چاپ تصویر یا طرح خاصی دلخواه مثل عکس فرزندان، خانوادگی، شغلی، پروژه‌ خاص و… را دارید که ممکن است توسط خودتان یا فرد دیگری عکاسی شده باشد. می‌توانید از سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه تصویر یا طرح خاص خود را به همکاران آلتان اعلام دارید.


* پس از آپلود و ارسال تصویر سفارشی موردنظر، فایل موردنظر توسط همکاران آلتان بررسی و چگونگی قابلیت چاپ اطلاع‌رسانی می‌گردد.

تصاویر افقی با موضوع | وسایل نقلیه

TP - V - 01

کد: TP - V - 01

TP - V - 02

کد: TP - V - 02

TP - V - 03

کد: TP - V - 03

TP - V - 04

کد: TP - V - 04

TP - V - 05

کد: TP - V - 05

TP - V - 06

کد: TP - V - 06

TP - V - 07

کد: TP - V - 07

TP - V - 08

کد: TP - V - 08

TP - V - 09

کد: TP - V - 09

TP - V - 10

کد: TP - V - 10

TP - V - 11

کد: TP - V - 11

TP - V - 12

کد: TP - V - 12

TP - V - 13

کد: TP - V - 13

TP - V - 14

کد: TP - V - 14

TP - V - 15

کد: TP - V - 15

کد: TP - V - 16

کد: TP - V - 17

کد: TP - V - 18

کد: TP - V - 19

کد: TP - V - 20

کد: TP - V - 21

کد: TP - V - 22

کد: TP - V - 23

کد: TP - V - 24

کد: TP - V - 25

کد: TP - V - 26

کد: TP - V - 27

کد: TP - V - 28

کد: TP - V - 29

کد: TP - V - 30

کد: TP - V - 31

کد: TP - V - 32

کد: TP - V - 33

کد: TP - V - 34

کد: TP - V - 35

کد: TP - V - 36

کد: TP - V - 37

کد: TP - V - 38

کد: TP - V - 39

کد: TP - V - 40

کد: TP - V - 41

کد: TP - V - 42

کد: TP - V - 43

کد: TP - V - 44

کد: TP - V - 45

کد: TP - V - 46

کد: TP - V - 47

کد: TP - V - 48

کد: TP - V - 49

کد: TP - V - 50

کد: TP - V - 51

کد: TP - V - 52

کد: TP - V - 53

کد: TP - V - 54

کد: TP - V - 55

کد: TP - V - 56

کد: TP - V - 57

کد: TP - V - 58

کد: TP - V - 59

کد: TP - V - 60

واتساپ چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
تماس سریع : 09120198229